X
İnternet sitemizde size daha iyi bir hizmet sunmak, size sosyal medyada sunulan içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezlere dair detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı incelemenizi rica ederiz. Tüm çerezleri kabul et Yalnızca zorunlu çerezleri kabul et
Assos Ida Costa Hotel Assos Ida Costa Hotel
ENG

Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti (“İda Costa”) olarak, www.idacosta.com internet sitemizi (“Sitemiz”) ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri niteliğini taşıyan Çerezler’in kullanımı başta ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez Politikası’nın amacı, Sitemiz’i ziyaretiniz esnasında kullanılmakta olan Çerezler’e ilişkin olarak sizlere detaylı bilgi sağlamaktır.

Çerezler ve Kullanım Amaçları

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınızda oluşturulan küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler bir internet sitesinin daha verimli çalışması ve ziyaretçilerin deneyim ve cihazlarının tanınması amacıyla kullanılmaktadır.

Saklanma sürelerine göre; “Oturum Çerezleri” (session cookies) ve “Kalıcı Çerezler” (persistent cookies) olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır. Oturum Çerezleri, sadece tarayıcının kullanıldığı süre boyunca geçerli olup oturumun sona ermesinden sonra cihazda saklanmaz; Kalıcı Çerezler ise sone erme sürelerinin dolmasına kadar veya süresiz olarak kullanıcılar tarafından silinene kadar cihazda kalır.

Kaynaklarına göre ise; “Birinci Taraf Çerezler” Sitemiz tarafından oluşturulan ve İda Costa tarafından okunabilen çerezlerdir; “Üçüncü Taraf Çerezler” ise Sitemiz’de kullanılan içeriğe göre başka siteler, iş ortaklarımız veya servis sağlayıcılarımız tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Çerezler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

- Zorunlu Çerezler: Sitemiz’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.

- Performans Çerezleri: Sitemiz’i analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

- İşlevsellik Çerezleri: Sitemiz’in işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Bu çerezler ile Sitemiz’de yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve geliştirilmiş özellikler sunmasını sağlar.

- Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfalar esas alınarak sosyal medya mecraları ve Google reklam ağında ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Sitemiz’i ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda elde edilen kişisel veri niteliğindeki Çerezler, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan İda Costa’nın meşru menfaatleri kapsamında veri işlemenin zorunlu olmasına yönelik hukuki sebebe dayalı olarak işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetlerinin her halükarda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve İda Costa Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda açıklanan esaslar doğrultusunda işlendiğini belirtmek isteriz.

Sitemiz’de Kullanılan Çerezler

Sitemiz’de hem Birinci Taraf Çerezler hem de Üçüncü Taraf Çerezler kullanılmaktadır.

Sitemiz kapsamında kullanılan farklı türdeki Çerezler’e aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.

Çerez Servis Sağlayıcısı Çerez Adı Amacı Türü Saklanma Süresi
Facebook _fbp Facebook'a kaydolduklarında web sitemizi veya Facebook Reklamının desteklediği dijital platformu ziyaret eden kişilere reklam yapmamıza yardımcı olur. Hedefleme ve Reklam 90 gün
Facebook fr Facebook tarafından sağlanan bir çerez olup, reklam amaçlı kullanılmaktadır. Hedefleme ve Reklam 60 gün
Google _gid Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılmaktadır. Performans 24 saat
Google _gat_gtag_UA_ * Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. İşlevsellik 1 dakika
Google _ga Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi'nde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için kullanılmaktadır. Performans 2 yıl
Google _gac_UA- * Kullanıcılar için kampanyalarla alakalı bilgiyi tutar. Google Analytics and AdWords ile bağlandığında opt-out olunmadığı sürece AdWords website dönüşümü okunur. İşlevsellik 90 gün
Google 1P_JAR Hedefleme ve reklamcılık faaliyetleri kapsamında kullanıcının websitesi kullanım bilgilerini ve web sitesini ziyareti öncesi görmüş olabileceği reklamları belirlemek amacıyla kullanılır. Hedefleme ve Reklam 30 gün
Google NID Tercihlerinizi ve tercih ettiğiniz dil, sonuçlar sayfasında kaç tane arama sonucu görüntülenmesini istediğiniz (ör. 10 veya 20) ve Google'ın Güvenli Arama filtresinin açık olmasını isteyip istemediğiniz gibi diğer bilgileri hatırlamak için kullanılmaktadır. İşlevsellik 6 ay

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İda Costa olarak Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesiyle sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun şekilde iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Çerezler’in Yönetimi

Sitemiz’i ziyaret ederken kullandığınız tarayıcının Çerezler’e ilişkin ayarlarını tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Bu noktada, her tarayıcı bakımından Çerezler’e yönelik sunulan kişiselleştirme ayarlarının değişkenlik gösterebileceğini (örneğin; çerezlerin kullanımından önce uyarı imkânı, çerezlerin devre dışı bırakılması, mevcut çerezlerin cihazdan silinmesi vs.) hatırlatırız. Her halükarda, tarayıcınızın çerez ayarlarında yapacağınız düzenlemeler ile Sitemiz’de kullanılan Çerezler’in engellenmesi halinde Sitemiz’in birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmamasına neden olabileceğini dikkatinize sunarız.

Google tarafından sağlanan reklam kişiselleştirme ayarlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çerezler’e yönelik ayarlarınızı kişiselleştirmek için aşağıdaki kaynakları kullanabilirsiniz:

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Mobil cihazlarınız aracılığıyla ziyaret ettiğiniz internet sitelerine ilişkin çerez ayarlarına mobil cihazınızın “Ayarlar” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Çerezler’e ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.aboutcookies.org/ veya https://www.youronlinechoices.eu/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Talep ve Haklarınız

İda Costa’ya başvurarak KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınızı talep edebilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ile bizlere iletebilirsiniz.

Yürürlük

İda Costa olarak sitemizde kullandığımız Çerezler’i kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. İda Costa bu doğrultuda Çerez Politikası hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Son güncelleme tarihi: 28 Nisan 2021

Otelimiz, Covid-19’dan korunma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgelere uygun olacak şekilde gereken tüm aksiyonları almıştır. Güvenli Turizm Sertifika belgesini görüntülemek için tıklayın.